Individuel Terapi

Anne Marie Eskildsen

Individuel terapi
– har du mod på forandring ?

Hvorfor Terapi:

Vi er alle født forskellige og har forskellige ressourcer og sårbarheder. Samtidig har vi en opvækst der præger os på godt og ondt. Nogle af os har brug for at lære os selv bedre at kende, for at kunne håndtere disse ressourcer og sårbarheder til gavn for os selv og andre. Måske oplever du, at livet udvikler sig i en anden retning end den, du oprindeligt havde forestillet dig. 

Livet forekommer
ofte komplekst og
uforståeligt, og det
kan være svært at finde
mening med det hele.

Du føler måske, at du er gået i stå, at du ikke slår til, og du er tynget af mindreværd, skam eller skyld. Eller du lider af angst, søvnløshed, fobier, tristhed, ensomhedsfølelse, psykosomatiske symptomer m.m.

Det kan også være, at du er i krise i forbindelse med f.eks. en skilsmisse, en traumatisk krisesituation, problemer på jobbet eller i familien, eller hvis du har mistet en elsket.

Især når livet gør ondt, mærker vi for alvor, at det vigtigste for os alle er kærlighed og anerkendelse. Behovet er ofte stort og af helt forskellige og individuelle grunde, får vi ikke det, vi har mest brug for. Det medfører ofte, at vi mister evnen til at mærke os selv, dvs. mærke handlekraft, glæde og tilfredshed i hverdagen.

“Jeg har i alle mine samtaler med dig følt en forståelse og vilje til at gå langt for min skyld! Du har evnet at omsætte din store viden, så det blev forståeligt og brugbart for mig. Jeg tillægger samarbejdet med dig en stor betydning for min videre udvikling og er noget af årsagen til at jeg i dag har det langt bedre. Jeg er ikke i tvivl om, at skulle jeg have brug for samtaler igen, er det dig jeg kontakter.”

Fra en glad klient

Hvordan:

Individuel terapi og udviklingssamtaler tager udgangspunkt i dine ønsker og behov. I terapien er dit liv i fokus, fordi du ønsker afklaring, større tilfredshed og glæde. Terapien er også det private rum, hvor du får tid og mulighed til at fordybe, betragte og tydeliggøre dine inderste tanker, bekymringer og drømme.

Jeg arbejder fremadrettet og tager udgangspunkt i forskellige teorier og terapiformer som har vist sig virkningsfulde.  Bl.a. arbejder jeg meget med meta kognitiv terapi i forbindelse med depression/angst og i særdeleshed når jeg har unge mennesker i terapi.

Hver gang du eller jeg prøver at leve op til, hvordan man burde være, frem for blot at være, vil der være begrænsninger på ens handlemåder. Men når du er til stede i livet og agere som dig selv, brænder du igennem til andre og dig selv og får fornyet energi.