CV

CURRICULUM VITAE

Som uddannet Psykoterapeut har jeg erfaring med forandringsskabende processer, og har arbejdet med:

 • Unge
 • Børn
 • Kvinder der har været eller er ramt af psykisk vold.
 • Depressionsramte
 • Sorg og Krise
 • Mennesker med kroniske smerter
 • Mindreværds problematikker
 • Angst problematikker
 • Samarbejds problemer
 • Udviklingsprocesser
 • Parsamtaler/familiesamtaler
 • Grupper i angsthåndtering
 • Pårørende til psykisk syge

OM MIG

Privat

Fødselsdato: 4. december 1966
Civilstatus: Gift med Jørn på snart 28. år, som er direktør i eget firma indenfor innovation og produktudvikling. Vi har to børn på 29 og 23 år. Samt et barnebarn.

ERHVERVSERFARING

Se nedenfor.​

PSYKIATRIEN VEJLE-KOLDING

SEPT. 2016- MAJ 2020

SOCIALRÅDGIVER PÅ AFFEKTIV AFSNIT

 • Rådgivning og vejledning af psykiatriske patienter og deres pårørende.
 • Familie samtaler, pårørendesamtaler, parsamtaler og børnesamtaler
 • Åben dialog
 • Psykoedukation
 • Samtaleforløb, behandling; arbejde med mestringsstrategier og afsøge nye muligheder
 • Tværfaglig samarbejde, supervision/faglig sparring af sygeplejersker, SSA omkring behandlingsplanlægning, mestringsstrategier m.m
 • Afholde netværksmøder, ledelse af stormøder med deltagelse af botilbud, forskellige kommunale forvaltninger, pårørende m.m
 • Planlægning af udskrivelse og inddragelse/koordinering af de forskellige sociale aktører
 • Samarbejde med myndighedsafdelinger, jobcentre, misbrugscentre , familieafdelinger, støttekontaktpersoner, mentorer m.m.
 • Undervisning/vidensdeling i forhold til sociale forhold og tiltag m.m
 • Deltagelse i tværfaglige konferencer omkring behandlingsplanlægning
 • En del af det Regionale psyko-sociale kriseberedskab

TUCJOB VEJLE APS

2008 – 2016

FAGLIG KOORDINATOR, VEJLEDER, UNDERVISER/GRUPPEFACILITATOR, MENTOR, TORVHOLDER.

Opstart af afdeling med udviklingsforløb ”Din vej videre”, for aktivitetsparate borgere på kontanthjælp i Vejle.

Målgruppen; borgere fra 18-65 år med mange forskellige psykosociale og fysiske problemstillinger. Afdelingen havde tilknyttet værksted, der var gruppeforløb og håndteringsforløb. Derudover var der undervisningstilbud i IT, erhvervsrettet dansk m.m.

 • Underviser på lukkede gruppeforløb i bl.a. angst håndtering, stresshåndtering, smertehåndtering samt undervisning i psykologisk sundhed

 • Som faglig koordinator deltog jeg i styregruppemøder med Vejle Jobcenter omkring tilpasning af tilbud i forhold til deres ønsker og behov
 • Udvikling af nye tilbud og forløb
 • Individuel vejledning/coaching hver uge med udgangspunkt i de individuelle problemstillinger, som kunne være depression, stress, angst eller lignende.
 • Rådgivning i forhold til forskelligartede problemstillinger
 • Mentor for alle forsørgelsesgrupper. Jeg blev primært brugt i forbindelse med komplekse psykosociale-familemæssige/relationelle vanskeligheder. Jeg havde et godt samarbejde med Vejle Kommune, Jobcenter, UUvejledning, familieafdelingen, psykiatrisk afdeling, misbrugsbehandling, skoler m.m

BØRNS VILKÅR

2011-2013

HONORERET FAMILIESORGGRUPPELEDER

Planlægning og gennemførelse af
familiesorggrupper for familier

med børn ned til 5 år.​

 • Rådgivning og vejledning af den efterladte forældre i forhold til deres livssituation samt håndtering af børnenes sorgproces

 • Akut krisehjælp

 • Bearbejdning af hele familiens sorg i gruppen, dog især fokus på børnenes sorg

 • Hjemmebesøg

 • Underretninger

FAMILIECENTER DYREBY, HENNE

2008-2009

FREELANCE/VIKAR

Familiebehandling og misbrugsbehandling i Døgn

 • Døgnvagter
 • Samtaler i forhold til akutte opståede problematikker
 • Strukturering af hverdagsaktiviteter, indkøb, madlavning, aktiviteter for børn m.m.
 • Rådgivning og vejledning
 • Misbrugsbehandling
 • Observation af familiedynamikker og forældrenes omsorg i forhold til børnene

PSYKOTERAPEUT OG SOCIALRÅDGIVER

2007-2012

SELVSTÆNDIG​

Familiebehandling og misbrugsbehandling i Døgn

 • Konfliktmægling i forbindelse med skilsmisse
 • Bisidder.
 • Råd og vejledning.
 • Hjælp til klage og ankeforløb og guidning i forhold til det sociale system
 • Mentoropgaver

 • Individuelle samtale forløb. Klienter primært med depression, angst og stress problematikker samt unge med selvværdsproblematikker/adfærdsproblemer
 • Parterapi og samtaler
 • Familiesamtaler/familiebehandling

DEN AMTSLIGE BEHANDLINGSINSTITUTION HEDEBOCENTRET

2003-2007

DØGNISTITUTIONSSOCIALRÅDGIVER​

 • Den Amtslige Behandlingsinstitution Hedebocentret. Unge mellem 14-23 år med psykosocialeproblemstillinger.
 • Visitation, målgruppematchning, behandlingsplanlægning, udarbejdelse af behandlingsplaner, udviklingsbeskrivelser, sikre inddragelse af kommune, forældre og ung
 • Yde socialfaglig bistand og rådgivning i behandlingen, lede behandlingskonferencerne, herunder indgå i de svære forældresamtaler, evt. selv tage dem, så kontaktpædagogerne kunne opretholde deres relation til forældrene til gavn for den unges udvikling

 • Rådgivning og vejledning af forældre og unge
 • Undervisning og supervision af ansatte i forbindelse med implementering af ny lovgivning samt nye tiltag i øvrigt
 • Koordinering af forskellige tiltag samt samarbejde med eksterne instanser som jobcenter, skole og PPR, Psykiatrien i Herning m.m
 • Samtaler med de unge i forbindelse med evt magtanvendelse, ønsker om nye tilbud på afdelingerne, angst håndtering m.m
 • Kvalitetsudvikling af tilbud, samarbejde samt behandling

SKANDERBORG KOMMUNE OG BARSELSVIKARIAT I SILKEBORG KOMMUNE

1993-2003

SAGSBEHANDLER INDENFOR BØRN-,UNGE-, OG FAMILIEOMRÅDET​

 • Planlægning og opstart af familiecenter i Skanderborg
 • Samarbejde med daginstitutioner, skoler, heldagsskole m.m
 • Hjemmehoser i familier med særlige behov
 • Anonym rådgivning
 • Deltagelse i SSP regi samt forebyggelsesarbejde på individ plan

 • Hjælp til familie iht. serviceloven
 • Samtale med børn og forældre
 • Visitation til døgninstitutioner samt opdyrkning af aflastnings- og plejefamilier
 • Supervision af plejefamilier

UDDANNELSER & KURSER

2013 Certificeret socialmentor samt uddannelsesmentor
Mentor Company

2010-2013 3 årig uddannelse til Intensiv Dynamisk Korttidsterapeut
Institut for Gestaltanalyse

2010 Coach/supervisior træning
Cand.psyk. Peter Kim Wittenburg, Human Proces

2008-2009 Supervisior Uddannelse
Cand.psyk. Peter Kim Wittenburg, Human Proces

2004 Grundkursus i Miljøterapi
CVU Holstebro 14 dages kursus m. afsluttende opgave

2003-2008 4 ½ årig uddannelse til certificeret psykoterapeut. Heraf bl.a. et års undervisning i kognitiv terapi med afsluttende opgave
Institut for Gestaltanalyse

2002-2003 Basiskursus
Institut for Gestaltanalyse Institut for Gestaltanalyse

1997 Alment Voksen Pædagogisk Grundkursus
Vejle Amt, Amtscentralen for Undervisning

1990-1993 Socialrådgiver

Den Sociale Højskole Esbjerg​

Kortere relevante kurser

 • Kortere kurser i forhold til forskellig lovgivning
 • Kurser i forebyggelse af selvmord v. klinik for selvmordsforebyggelse
 • Diagnose og tilgang til psykiatriske patienter for primær behandler i psykiatrien
 • Diverse kursus vedr. tværfagligt samarbejde, bla. ”Vi bygger bro”
 • Kursus i forhold til socialt arbejdet med børn, unge og familie: Bl.a. temadage med Eva Hildebrandt; seksuelle overgreb samt koordineret familiebehandling ved hjælp af en tværfaglig indsats. Den svære børnesamtale. Temadag med Brodén. Marte Meo.Temadag med Kari Killén. Den svære skilsmisse m.m. Anbringelse: Bl.a. Inger Thormann; den nænsomme anbringelse og med hjerte og for stand m.m
 • Kursus i forhold til psykoterapi: Bl.a. temadage med cand.psyk. Peter Storegård omkring kognitiv behandling. Social angst og OCD ud fra en kognitiv behandlingsforståelse. Mediation (konflikthåndtering/mægling). Stresshåndtering, At arbejde med angstramte, 8 ugers kursus i mindfulness og meget mere. Sorg og Krise: Sorggrupper i et systemisk narrativ perspektiv. Sorg ved Atle Dyregrov og meget mere​

Anden erfaring / Frivilligt arbejde
1994 – nu

 • Skolebestyrelse ved Aale Hjortsvang Skole
 • Lokalråd
 • Formand for Borgerforeningen Samvirket
 • Medlem af bestyrelsen HUIF
 • Praktisk medhjælp ved arrangementer
 • Bestyrelsesmedlem af Sektionen for Selvstændige Socialrådgivere under DS (Dansk Socialrådgiver Forening)
 • Psykoterapeut ved Omdrejningspunktet, facilitator af gruppeforløb for kvinder udsat for partnervold.​
 • Facilitator af workshop på socialrådgiverdagene vedr. emnet Brobygning
 • Foredrag​

Anne Marie eksildsen

Psykoterapeut MPF og socialrådgiver

CVR-nummer: 32423132

Husk; hos mig er der fuld diskretion – du vil pga. min kalenderstyring aldrig møde andre klienter.​​

Curriculum Vitæ

Kontakt

Ring på 26 51 30 28, så vi kan få en snak om, jeg er den rette terapeut for dig. Eller send en mail til mig på info@annemarieeskildsen.dk

ADRESSE

Vesterbyvej 4 A, Hjortsvang, 7160 Tørring.

​Åben i Goggle Maps​.