Jeg holder af en god og dyb kontakt via samtalen. Her får vi at vide, hvad andre tænker og føler. Vi bruger samtalen til at nærme os hinanden. Samtalen er dog mindst lige så vigtigt et redskab for, at få udtrykt sig selv, og finde ud af, hvem er jeg og hvad står jeg for. 

Samtalen bruges hos mig  som et redskab i terapien og som  et redskab til at lære dig at kende. For mig er det vigtigt med en åben dialog og jeg ligger vægt på, at vi sammen udforsker dine vanskeligheder og muligheder. I samtalen styrker jeg din tro på dét, du mærker og på dit mod til at handle derefter. Du hjælpes henimod en større bevidsthed om de personlige mønstre og leveregler, som kan være medvirkende til at skabe ubalance og mistrivsel i dit liv og relationer.

Mit udgangspunkt for samtalen er dét, der fylder for dig her og nu, men ofte forståes nutidens udfordringer bedst i lyset af vores livshistorie. 

En større bevidsthed om baggrunden for vores måde at tænke, føle og handle på, kan være hjælpsomt i forhold til at ændre uhensigtsmæssige mønstre, som forhindrer os i at leve livet

Der kan være mange forskellige grunde til at gå i psykoterapi. De fleste mennesker opsøger en psykoterapeut, fordi der er noget i deres liv, som går dem på og forringer deres livskvalitet. Alle  kan have brug for at tale med en som lytter og således skabe nye veje for livsmestring. 

Jeg har dog også samtaler med mennesker, der ikke er i krise, men som vil lære mere om sig selv og udvikle sig enten professionelt eller personligt..

Psykoterapi foregår ofte individuelt, men praktiseres også i grupper og med par og familier.

Mødet med dig er for mig det vigtigste. Alle fortjener et frirum, hvor alt kan drøftes og undersøges.  Du skal føle dig set, hørt og mødt her hos mig. Kun på den måde kan du få tillid til at vores samarbejde kan hjælpe dig videre!  

Læs mere om de forskellige ydelser jeg tilbyder. Jeg kan sætte et forløb sammen der passer lige nøjagtig til dig/jer.