Samtaler er vigtige, for at mennesker skal forstå hinanden. Her får vi at vide, hvad andre tænker og føler. Vi bruger samtalen til at nærme os hinanden. Samtalen er dog mindst lige så vigtigt et redskab for, at få udtrykt sig selv, og finde ud af, hvem er jeg og hvad står jeg for.

Der findes flere forskellige måder at samtale på, og de har alle forskellige formål, vi har samtaler, fordi vi gerne vil hygge os, der findes dybe samtaler, der er samtaler der kræver mod, samtaler der har et budskab, samtaler der sætter en fri og opbygger tillid m.m. Som et led i en samtale bruger vi ord, som kan sammensættes på forskellige måder, men vi bruger også vores kropssprog. Vi har hver især vores helt unikke måde at udtrykke os på.

Som terapeut har jeg fokus på samtalen, og bruger samtalen som et redskab i terapi. Men jeg ser også på de andre måder du udtrykker dig på, dit ansigts udtryk, dit kraopssprog m.m.

Mødet med dig er for mig det vigtigste. Du skal føle dig set, hørt og mødt her hos mig. Kun på den måde kan du få tillid til at vores samarbejde kan hjælpe dig videre!

Nedenfor kan du læse om de forskellige typer samtaler jeg tilbyder.