Som ung menneske lægger du vejen, medens du kører.
Alt er nyt for dem. Når man hele tiden er i ukendt land og intet kort har at pejle efter og intet er ”som vi plejer at gøre” kan det være svært at finde ro og sikkerhed.
Faste holdepunkter og faste normer kan være indskrænkende og undertrykkende, men det kan også give tryghed og sikkerhed. I de forrige generationer var det disse normer de unge gjorde oprør imod.
I dag er overskriften; du kan alt hvad du vil! Men hvad er det så du vil ??
Ikke at vide hvad man skal og hvad man vil, giver uro og angst.

Du kan spejle dig i andre på de sociale medier og se at det der er værd at gå efter er:

• Det perfekte udseende
• Den sjoveste fest
• De fleste venner
• De bedste karakterer
• Den mest interessante uddannelse

Derfor gør du måske som alle andre og ser ikke det unikke i dig selv. Du holder facaden og glemmer at være i nuet. Men det er forskelligt hvilke mål og hvilke intentioner vi hver især har med livet. Mærker du ikke dit eget ståsted, hvem du er, hvad du kan, så fjerner du dig fra dig selv og mister evnen til glæde og stolthed.
Derfor er det vigtigt at du:

• Er bevidst om dine tanker, følelser og handlinger. På den måde kan du bedre få ejerskab ind og sætte intentionerne for hvad der er vigtigt for dig.
• Husker egenomsorg og selvkærlige handlinger.
• Har fokus på de små ting der bekræfter, at du gør det godt og at du er på vej

Kender du også til at være angst for fremtiden? Føler du at alle andre klarer sig bedre end dig ?

I gruppeforløbet her hos Terapi og Socialrådgivning er fokus på den du er, du bliver set og hørt og forstået.
Jeg vil som procesleder skabe et forum, hvor alle kan komme til orde og vi vil skabe tryghed og tillid til hinanden.
Her er et forløb, hvor du har mulighed for at dele dine inderste tanker med ligesindede.
Foruden hygge, vil vi hjælpe hinanden med at få styr på de tanker og følelser som du kan have og som du ikke ved, hvordan du skal håndtere.
Der vil være 8-10 personer i gruppen. Alle har tavshedspligt.

Ring til mig og du kommer på ventelisten til næste forløb.