Alle mennesker har fra naturens hånd et begær efter at vide.
Aristoteles

Avres Jean A.: Sanseintegration hos børn. Gyldendals Boghandel 1999.
Balint: Grundbristen
Cullberg Johan: Dynamisk psykiatri.

Glistrup Karen: Hvad børn ikke ved…..har de ondt af . Hans Reitzels forlag

Glistrup Karen: Snak om det, med alle børn. Hans Reitzels forlag.
Hoffmeyer Niels og Jakobsen Birthe: Jeg vil bestemme.

Holm Schützsack Inge: Den indre uro. Historia.
Hougaard Esben: Kognitiv behandling af panikangst og socialfobi.
Lauveng Arhild: I morgen var jeg altid en løve.
Lippe der von Louise Anna og Nielsen Høstmark Geir: Psykoterapi med voksne.
Lorentzen Per: Usædvanlige børn. Socialpædagogiske bibliotek.
Løgstrup K.E.: Den etiske fordring. Nordisk Forlag, 1956/1991.
Mørch M. Merete og Rosenberg K. Nicole: Kognitiv terapi Modeller og metoder.
Netterstrøm Bo: Klar besked om Stress.
Perls, Goodman, Hefferline: Grundbog i Gestaltterapi.
Oestrich Henriette Irene: Selvværd og nye færdigheder.
Oestrich Henriette Irrene: Kognitiv Coaching.
Sommerbeck Lisbeth: Klientcentreret terapi i psykiatrien.
Stern Daniel N.: Spædbarnets interpersonelle verden, Hans Reitzel, 2000.
Stern Daniel N.: Det Nuværende Øjeblik i psykoterapi og hverdagsliv. Hans Reitzels Forlag.
Stern Daniel N.: Moderskabskonstellation, Hans Reitzels Forlag 2004.
Selva Patricia Coughlin Della: Intensiv Dynamisk korttidsterapi. Hans Reitzels Forlag 2008.

Sørensen J. Lars.: Skam. Hans Reitzels Forlag 2013.

Yalom Irvin D.: Kærlighedens bøddel og andre psykoterapeutiske fortællinger, Hans Reitzels forlag. 1994.