Kronisk sygdom opfattes som en særlig kaotisk begivenhed, der skaber fundamental uorden, kaos, usikkerhed og tab i menneskers liv.

Når du er kronisk syg, påvirker det også psyken, du bliver mere træt, du bliver nødt til at drosle ned rent arbejdsmæssigt og socialt. Dvs. at kronisk sygdom kan være en radikal nedbrydende erfaring, der giver anledning til fundamentale forstyrrelser af din selvopfattelse, relationer til andre og dagligdagen. Det betyder, at mennesket, der lever med kronisk sygdom, ikke længere kan forblive det menneske, som vedkommende var før sygdommens indtræden, men må gentænke og genskabe et nyt selv og et nyt liv. Kronisk sygdom ses således som havende stor betydning for opfattelsen af din identitet og dit selv, og der er derfor er en særlig relation mellem kronisk sygdom og identitet.
Kronisk sygdom kan påvirke selvopfattelsen i en sådan grad, at det kan medfører et decideret tab af selvet. Hvor du som kronisk syg mister din identitet uden at være i stand til at skabe dig en ny.

Derudover kan der ske en sammensmeltning af identitet og diagnose, der resulterer i en overvældende og demoraliserende forandring af selvet fra at være et menneske, der har en sygdom til at være et menneske, der er sin sygdom.

Her i gruppen deler vi vores erfaringer, om det at være kronisk syg, vi arbejder med, hvordan vi bevare os selv i kontakten med sundhedsvæsenet og hvordan vi kan omdefinere vores identitet uden at blive et offer og smelte sammen med vores diagnose.

Gruppen består af 8-10 personer. Vi mødes en aften om ugen fra kl. 19.00 til 21.30. Der vil være kaffe og te på kanden.

Kontakt mig og du kommer på ventelisten til næste forløb. Ut. kontakter hver enkelt og meddeler opstartsdato.