“Vi fødes i forbundethed
lider i adskilthed, vi udvikles
i gensidighed”
Anne-lise Løvlie Schibbye Norsk Psykolog

Hvad er supervision:
Generelt kan man definere supervision som en kontraktmæssig, tidsbestemt, støttende og indsigtsgivende proces hvor den person, der modtager supervision får et større overblik i forhold til sit fag og bliver bedre til at udøve faget. Mange arbejdsprocesser rummer både et fagligt og et personligt aspekt, og supervision er et godt redskab til både at vokse fagligt, men også personligt.

Hvad jeg kan tilbyde:
Jeg tilbyder at supervisere efter behov og ønske. Det vil sige at jeg kan tilbyde individuel supervision, eller at supervisere i grupper med fx. 4 -8 medarbejdere fra samme arbejdsplads.
Jeg kan også tilbyde supervisionsdage, fx. en om måneden, hvor hele gruppen får supervision.

Eksempler på metodevalg:
Brug af reflekterende team
Genogrammer
Interview/fremlæggelse v. gruppen
Individuel supervision/fremlæggelse, m. gruppen som  supervisor
Situationsspil/psykodrama
Sagssupervision

Min målgruppe er primært:
Personalegrupper i socialforvaltninger
Døgn og dag institutioner
Tværfaglige grupper
Private træningsgrupper