Har du brug for hjælp i forbindelse med din kontakt til det offentlige system:
I takt med at de kommunale socialrådgiver bliver mere og mere pressede bliver service niveauet også mindre.

Derfor kan du som bruger af systemet, komme i tvivl om du får rigtig råd og vejledning og blive usikker på, om den hjælp du modtager er korrekt.
I anke sager kan du også have behov for hjælp til at skrive anken eller du kan komme i tvivl om, hvor du skal henvende dig. Nogle gange kan det også være rart at have en bisidder med som kan lytte og være med til at huske hvad der blev sagt. Her kan jeg tilbyde dig min erfaring som socialrådgiver.

Kontakt mig og vi kan få en snak om jeg kan være dig behjælpelig.