Jeg tilbyder også

Anne Marie Eskildsen

Konfliktmæling, supervision og foredrag

Konfliktmægling

Er I uenig om samkvem?
Ligger I i skilsmisse?
Har I brug for hjælp til at komme igennem det på en god måde?

Hvad er mediation:
Mediationer en anerkendt metode til at løse uenigheder og konflikter i en åben og styret proces. I denne proces får I alle givet udtryk for jeres oplevelse, behov og interesser. Vi arbejder os derefter frem til i et konstruktiv og styret samarbejde at finde en løsning og en aftale, der bedst varetager jeres behov.

Hvad er en mediator:
Mit arbejde er at være procesleder, således at I  støttes og vejledes gennem processen, så vi når frem til en løsning.

Hvornår bruges mediation:
Mediation bruges i alle livets forhold, hvor der er opståetkonflikter f.eks. i parforholdet, i samværsspørgsmål, skilsmisse sager, mellem naboer, mellem unge i skolegården m.m.
Eneste forudsætning er, at I vil have løst konflikten på en måde som alle parter kan gå ind for, dvs. at man vil hinanden det bedste.

Derfor er det vigtigt, at I forinden kan tilslutter jer reglerne for mediation og går helt og fuldt ind for, at ville finde en løsning der varetager alles behov og interesser.

Foredrag

Jeg kommer gerne og holder foredrag for store eller små forsamlinger omkring emner som f.x.:

Personlig udvikling.
Mine erfaringer indenfor socialt arbejde. 

Personlig relationer.

Eller Temadag:
Kollegial Supervision.

Supervision er en professionel samtale eller dialog, hvor formålet er at hjælpe den, der får supervision til at løse sine arbejdsopgaver bedre. De faglige kvalifikationer øges via den læreproces supervision også kan være. Temadagen indeholder emner som: hvad er supervision/kollegial supervision, hvordan kommer vi igang, ansvar og etik, supervisionens struktur og faser samt de forskellige roller i supervisionensprocessen.

Fyraftensmøde: Undgå at blive stressramt.

Der er mange muligheder.

Kontakt mig med dine/jeres ønsker, og jeg vender tilbage med et oplæg der passer til dig/jer.

Supervision

“Vi fødes i forbundethed lider i adskilthed, vi udvikles i gensidighed”
Anne-lise Løvlie Schibbye Norsk Psykolog

Hvad er supervision:
Generelt kan man definere supervision som en kontraktmæssig, tidsbestemt, støttende og indsigtsgivende proces hvor den person, der modtager supervision får et større overblik i forhold til sit fag og bliver bedre til at udøve faget. Mange arbejdsprocesser rummer både et fagligt og et personligt aspekt, og supervision er et godt redskab til både at vokse fagligt, men også personligt.

Hvad jeg kan tilbyde:
Jeg tilbyder at supervisere efter behov og ønske. Det vil sige at jeg kan tilbyde individuel supervision, eller at supervisere i grupper med fx. 4 -8 medarbejdere fra samme arbejdsplads.
Jeg kan også tilbyde supervisionsdage, fx. en om måneden, hvor hele gruppen får supervision.

Eksempler på metodevalg:

Brug af reflekterende team
Genogrammer
Interview/fremlæggelse v. gruppen
Individuel supervision/fremlæggelse, m. gruppen som  supervisor
Situationsspil/psykodrama
Sagssupervision

Min målgruppe er primært:

Personalegrupper i socialforvaltninger
Døgn og dag institutioner
Tværfaglige grupper
Private træningsgrupper

For nærmere information og forespørgelse

“Jeg sætter stor pris på de faglige ting du kan! Din anke formåede på helt utrolig god vis, at kæde alt det “bløde menneskelige sociale” sammen med alle de hårde paragrafer på en måde, så det hele flød og gav så god mening. Jeg har en følelse af, at alt er blevet gjort pga. den anke . Din kontakt med kommunen var jeg meget glad for, da det er nærmest umuligt for mig  og du fik talt med de rigtige personer.”