I takt med at de kommunale socialrådgiver bliver mere og mere pressede bliver service niveauet også mindre.

Derfor kan du som bruger af det offenlige system, komme i tvivl om du får rigtig råd og vejledning og blive usikker på, om den hjælp du modtager er korrekt. Du  kan også have behov for hjælp til at skrive anken eller du kan komme i tvivl om, hvor du skal henvende dig. Nogle gange kan det også være rart at have en bisidder med som kan lytte og være med til at huske, hvad der blev sagt.

Du kan også have brug for en, der helt overtager kontakten med kommunen/Jobcenter og her er der mulighed for at bruge mig som partsrepræsentant.

Vi arbejder sammen, så din sag og du kommer bedst muligt igennem kontakten med det offentlige, uden du bliver psykisk påvirket og belastet på samme måde, som hvis du helt selv skulle kommunikere med det offentlige system.

Her kan jeg tilbyde dig min erfaring som socialrådgiver.

Mine primære erfaringer ligger inde for beskæftigelsesområdet, sygedagpenge, børn og unge  indenfor normalområdet, voksen handicap området.  Skulle vi bevæge os indenfor andre områder er jeg ikke ekspert, men kan dog altid finde svar og henvise til andre.

Kontakt mig og vi kan få en snak om, jeg kan være dig behjælpelig.