Kvalifikationer:
Mine primære kompetencer omfatter:

Erfaring som socialrådgiver indenfor børn/unge og familier og som døgninstitutions-socialrådgiver, derudover har jeg i de seneste år arbejdet med voksne som har haft problemer med angst, misbrug, psykiatriske diagnoser m.m.

Som følge heraf har jeg stor erfaring med :

 • Anbringelsessager
 • Lovgivningen indenfor social området
 • Med vanskelige samtaler både i forhold til voksne, men også børnesamtaler
 • Indenfor SSP regi samt forebyggelses arbejde
 • Med undervisning, formidlingsopgaver og dokumentation
 • Med supervision af plejefamilier og pædagoger
 • Med visitation og målgruppe matchning
 • Møde ledelse
 • Med tværfaglig samarbejde
 • Koordinering mellem kommuner og amt

Som  uddannet Psykoterapeut har jeg erfaring med forandringsskabende processer, og har arbejdet med:

 • Unge
 • Depressionsramte
 • Sorg og Krise
 • Mennesker med kroniske smerter
 • Mindreværds problematikker
 • Angst problematikker
 • Samarbejds problemer
 • Misbrugs problematikker

Erhvervserfaringer:
1985-1988 Pædagogmedhjælper i bl.a. vuggestue, børnehave og fritidshjem.

1993-2003 Sagsbehandler indenfor børn/unge og familie området i Silkeborg og Skanderborg kommune.

2003-2007 Døgninstitutionssocialrådgiver på Hedebocentret under tidligere Ringkjøbing amt.

2007 Egen virksomhed.

2009-2010 Tilknyttet Familiecenter Dyreby, Henne

2009 Tørring Udannelsescenter som vejleder,coach, underviser, konsulent

2013 Faglig koordinator på “Din vej videre”,TUC. Projekt for kontanthjælpsmodtagere med andre problemer end ledighed.

Uddannelse:
1988-1989 Århus Universitet, religionshistorie.

1990-1993 Den Sociale Højskole, Esbjerg.

1997-1997 Alment voksenpædagogisk grundkursus.

2002-2003 Basiskursus Institut for Gestaltanalyse

2003-2005 2 årig uddannelse til psykoterapeut  ved Institut for Gestaltanalyse.

2005-2008 2½ årig uddannelse til certificeret psykoterapeut i henhold til socialministeriets anbefalinger ved Institut for Gestaltanalyse.

Uddannelsen indeholder bl.a. 1 års træning i kognitiv terapi med klienter under supervision.

2008-2009 Supervisior uddannelse ved Cand Psyk. Peter Kim Wittenburg; Human Proces.

2010 Coach/supervisior træning hos Cand Psyk. Peter Kim Wittenburg; Human Proces.

2013 3 årig uddannelse i Intensiv Dynamisk Korttids terapeut.

2013 certificeret mentor uddannelse

Diverse kurser i den svære samtale, sorg og krise, mediation, social lovgivning, anerkendende pædagogik, misbrugsbehandling, signaler ifb.m seksuel overgreb,familierådslagning, forebyggelse af selvmord, miljøterapi, Social angst og OCD udfra en kognitiv behandlingsforståelse, Marte Meo og meget mere

Private oplysninger:
Jeg er 48 år, gift og har to børn.